REFERENTNA LISTA

TEHNOLIV KOMERC VELIKA PLANA

Image

REFERENTNA LISTA – POSLOVNI PARTNERI

ŽELEZNICE SRBIJE Beograd
TATRA VAGONKA d.o.o Subotica
GOŠA FSV Smederevska Palanka
ŠINVOZ - Zrenjanin
SIEMENS – (Krefeld-Kragujevac)
ŽELEZNICE CRNE GORE Podgorica
ZBH BiH Sarajevo
EMEF Lisabon - Portugal
IMC Slovakia s.r.o. Povazska Bystica - Slovačka
EMEF Lisabon - Portugal
PEI East Velika Plana Srbija ( Italija ) 
OPTIMA GROUP GMBH (Nemačka)
HUGO BECK (Nemačka)
LAVATEC (Nemačka)

RESURSI -   Proizvodni prostor : Vlasništvo Dragoslava Antonijevića U Velikoj Plani : cca 1.200m² - Vlasništvo Tehnoliv Komerca- ( nalazi se na placu veličine 85 ari u industrijskoj zoni u V.Plani koji je takođe u vlasništvu Tehnoliv Komerc-a. Skladišni prostor :  U Velikom Orašju : cca 300m² , U Velikoj Plani : cca 120m² , Upravne prostorije : U Velikoj Plani : cca 225m² , kancelarijski prostor u pripremi u V.Plani: cca 150m², Ljudski resursi : 37 zaposlenih u stalnom random odnosu (+ 1) Dragoslav Kao vlasnik firme