Delovi za železničku industriju

Komponente za vozove

Proizvodnja komponenti za vozove igra ključnu ulogu u osiguravanju pouzdanosti i efikasnosti železničkog saobraćaja. Od ključnih sistema poput lokomotiva do detalja poput kočnica i voznih sistema, prooizvođači delova moraju da se oslanjaju na vrhunsku tehnologiju, inovativne materijale i stroge standarde kvaliteta, kako bi osigurali da svaki deo pruža maksimalne performanse.

IMG-08bde94ff0f58abbda202c97f3927c55-V

Proizvodnja

Kočioni trougao

Kočioni trougao je sigurnosni uređaj smešten ispod teretnog voza, koji se koristi za ručno kočenje ili za postavljanje sigurnosnog zaustavljača u slučaju nužde.


Poklopac revizionog otvora za cisternu vagona

Poklopac revizionog otvora za cisternu vagona je metalna ploča koja omogućava pristup unutrašnjosti cisterne radi inspekcije, čišćenja ili održavanja.

 

Pokretni levak za isticanje kamena za terente vagone

Pokretni levak za istakanje kamena za teretne vagone je uređaj koji omogućava kontrolisano pražnjenje kamena iz vagona putem pokretnog sistema levka

 

Stepenice i gazišta za teretne vagone

Stepenice i gazišta za teretne vagone su metalne konstrukcije koje omogućavaju pristup i kretanje osoblja po površini vagona radi inspekcije, održavanja i manipulacije teretom

Kabl tandema ""GEZ""

Prenos električne energije od generatora ka statičkim pretvaračima. Tehničke karakteristike: kabl ZPFJ2x 50mm2 + GGj6x2.5mm2 L=5,5m sa priključnim konektorima.

Kućište statora ""GEZ""

Zatvara stator tandema i služi kao nosač diodnih mostova i dioda sa hladnjacima. Tehničke karakteristike: kućište statora AlSiMg10 težine 6,5 kg.

Hladnjak diode

Odvođenje toplote sa diode od 135 do 150A. Tehničke karakteristike: AL odlivak AlMgSi7.

Rebrasti poklopac ""GEZ""

Zaštita unutrašnjosti kućišta od mehaničkog oštećenja i vlage. Rebra na poklopcu pomažu boljem toplote statora tandema. Tehničke karakteristike: AL odlivak AlMgSi7.

Kabl tandema ""GOSA""

Prenos električne energije od generatora ka statičkim pretvaračima. Tehničke karakteristike: kabl ZPFJ2x 50mm2 +GGJ6x2.5mm2 L=5,5m.

Poklopac statora ""ISKRA-GOSA""

Za zatvaranje statora i prihvat priključne kutije sa uvodnikom kabla. Tehničke karakteristike: Al odlivak AlMgSi10 G=5kg.

Priključna kutija tandema ""ISKRA-GOSA""

Prihvat kabla sa uvodnikom. Tehničke karakteristike: AlMgSi10 G=2kg.

Uvodnik kabla ""ISKRA-GOSA""

Prihvat kabla i zaštita od vlage. Tehničke karakteristike: uvodno grlo AlMgSi7; zaptivka – silikonska guma 45Sh; uvodna ploča bakelit ili PA6.

Spojnica tandema ""ISKRA-GOSA""

Prenos obrtnog momenta sa osovine vagona ka multiplikatoru tandema. Tehničke karakteristike: izrađena od legiranog čelika C.4732 poboljšano na 750-800N/mm2.

Spojnica tandema ""ISKRA-GOSA""

Unutrašnji deo spojnice.

SIgurnosno vratilo ""ISKRA-GOSA""

Prenos obrtnog momenta sa spojnice na glavćinu puznog kola multiplikatora. Tehničke karakteristike: prečnik 42mm, L=166 modul m=2; materijal C.4732 ili C.5430; poboljšano na 35HRC.

Spojnica tandema ""GEZ""

Prenos obrtnog momenta sa osovine vagona ka multiplikatoru tandema. Tehničke karakteristike: izrađena od legiranog čelika C.5420 ili C.4721 cementirana i ožljebljena provlakačem modula m=1,5 c=18.

Sigurnosno vratilo ""GEZ""

Za prenos obrtnog momenta od spojnice do glavčine puznog kola multiplikatora. Tehničke karakteristike: izrađeno je od legiranog čelika C.5420 ili C.4721 cementirano na 30HRC sa modulom m=1,5 c=18.

Poklopac sigurnosnog vratila ""GEZ""

Zatvara sigurnosno vratilo i omogućava dobar kontakt sa spojnicom tandema. Tehničke karakteristike: poklopac izrađen od ugljeničnog čelika C.1531; pocinkovan; sa osovinom i ležajem 6200.

Podizač prozora

Podizanje kupejskih prozora u belgijskim vagonima. Tehničke karakteristike: zupčanik izrađen od PCuSn14 modula m=1,5; zupčasta letva od ugljeničnog čelika 1531 modula m=1,5.

Elementi obrtnog postolja Y25

Tehničke karakteristike: karike su izrađene od kovanog ugljeničnog čelika C.1731; svornjaci od kovanog čelika C.4721 termički obrađen – cementirani prema tehničkim zahtevima.

Ventilatorsko kolo

Ubacivanje svežeg vazduha u sisteme grejanja putničkih kola. Tehničke karakteristike: izrađeno od AlMgSi3 prečnika 322mm h=141mm.

Ručice EMB L+D

Otvaranje ulaznih vrata na putničkim Y-kolima. Tehničke karakteristike: izrađene od odlivka AlZn sa rukohvatom od PE.

Ručica kupejskih vrata

Otvaranje – zatvaranje kupejskih vrata. Tehničke karakteristike: Al odlivak AlMgSi3 plastificirano.

Ventil - slavina

Reguliše protok vode u wc*u putničkih kola. Tehničke karakteristike: izrađen od legure Cu58Zn42.

Korpa otpada i piksla JZ

Odlaganje otpada i opušaka u kupeu putničkih kola. Tehničke karakteristike: izrađena od Al odlivaka AlMg7Si05.

Preklopni stočić

Za odlaganje hrane i pića u kupeu putničkih kola. Tehničke karakteristike: izrađen od Al odlivaka AlMg7Si05; obložen hrastovim furnirom.

Disk za oslanjanje

Deo kočionog sistema za obrtno postolje Y25. Tehničke karakteristike: odlivak – čelični liv mašinski obrađen EN 10213/GP240GR.

Nosač kočionog trougla

Deo kočionog sistema za obrtno postolje Y25. Tehničke karakteristike: odlivak – čelični liv mašinski obrađen EN 10234/GP240GR.

Kočiona papuča

Deo kočionog sistema za obrtno postolje Y25. Tehničke karakteristike: odlivak – čelični liv mašinski obrađen EN 10213/GP180GR.

Priključni utikač sa kablom 800A

Prenos električne energije za grejanje između putničkih kola.Tehničke karakteristike: standard UIC 552, JZS V2034 L=1800mm. Sastoji se od utikača, kabla i priljučnih kablovskih papučica.

Priključni utikač sa kablom 800A

Prenos električne energije za grejanje između putničkih kola.Tehničke karakteristike: standard UIC 552, JZS V2034 L=1800mm. Sastoji se od utikača, kabla i priljučnih kablovskih papučica.

Razvodna kutija 800A

Za spajanje priključnog kabla sa utikačem i razvoda elektrogrejanja u vagonu. Tehničke karakteristike: nominalni napon 3,6 ÷ 6 kV snage 800A

Priključna kutija 800A

Za priključak glavnog voda za elektrogrejanje u vagonu. Tehničke karakteristike: nominalni napon 3,6 ÷ 6 kV snage 800A

Diodni most

Koristi se kontrolnik regulatora napona na generatoru tandema “”GEZ””. Tehničke karakteristike: revertibilne diode PBY-307; otpornik R155 oma; P=11W

Uskoro

Uskoro