O nama

Istorijat

01

O nama

30 godina istorije

  • 1993 – Početak rada kompanije, osnivač i vlasnik Dragoslav Antonijević.
  • 1997 – Sertifikat Jugoslovenskih železnica
  • 2000 – Početak proizvodnje električnih komponenti i sklopova
  • 2004 – Početak obrade CNC mašinama, početak partnerstva sa IMC S.R.O. Slovakia. 
  • 2016 – Promena sedišta kompanije. 
  • 2018 – Aleksandar Antonijevic postaje Generalni direktor.
02

Budućnost TLK

Planiramo proširenje kompanije na novoj parceli koja je već u našem vlasništvu.

U planu je izgradnja nove proizvodne hale.

Proširenje mašinskih kapaciteta nabavkom novih mašina.

Planiramo obuku za više novih zaposlenih.

Proširenje skladišnih kapaciteta.

Dalje širenje naših kapaciteta i mogućnosti za reciklažu gume.

icon21.png

30 Godina iskustva

LJ
03

Zadovoljni partneri

SIMENS

IMC s.r.o.

ŽELEZARA SRBIJE

AMM Manufacturing d.o.o.

Bosch Automotive d.o.o.

Optima GmbH

Lavatec Laundry Technology GmbH

Hugo Beck GmbH

Sandvik group

ORV On rail GmbH

Leoni Srbija d.o.o.

IGM Mladost d.o.o.

CRH Srbija d.o.o.

Željeznice BiH

Tatravagonka Bratstvo

04

Sertifikati